Service för tolkförmedlingarna

Enkelt för tolkförmedlingarna att integrera och dra nytta av TolkAvrop
TolkAvrop ämnar att göra kommunikationen mellan tolkförmedlingarna och kunderna så sömlös och enkel som möjligt. Systemet möjliggör att tolkförmedlingarna kan ta emot bokningar genom:

1. TolkAvrops webbplats. Tolkförmedlingen kan när som helst logga in på webbportalen och tillsätta tillgängliga uppdrag, hantera accepterade uppdrag och administrera tidigare bokningar.

2. Genom TolkAvrops dedikerade programvara som kan installeras på både PC och MAC kan tolkförmedlingarna ta emot och tillsätta uppdrag.

3. Ta emot uppdrag genom mejl med direktlänk för tillsättning av uppdraget.

4. TolkAvrop erbjuder även en mobilapplikation som tolkförmedlingarna kan ta emot uppdrag genom.

5. För att dra nytta av fördelarna med bokningsplattformen och minska administrationen, både för kund och tolkförmedling, har standard REST-API använts. Tolkförmedlingarna tar då emot bokningarna direkt i sina egna system. Flera tolkförmedlingar är redan integrerade vilket innebär att kunden direkt kan komma igång med att boka tolkar med sina befintliga tolkförmedlingar direkt i systemet.

TolkAvrop hanterar även integration till kundernas E-handelslösningar (olika typer av XML integrationer). Det är en stor fördel för till TolkAvrop anslutna tolkförmedlingar som endast behöver integrera med TolkAvrop istället för att förhålla sig till alla olika kunders egna metoder.

Möjligheter för tolkförmedlingarna att få fler uppdrag
Genom TolkAvrop har även anslutna förmedlingar möjlighet att ta emot uppdrag från kunder som de idag inte har ramavtal med. I det fall en kund gör en bokning och den inte kan tillsättas av de upphandlade leverantörerna kan TolkAvrop skicka vidare uppdraget till andra anslutna tolkförmedlingar i de fall kunden önskar. Vår erfarenhet visar att kunderna uppskattar detta.