Full kontroll

Få bättre kontroll och överblick
Med TolkAvrop får beställaren full kontroll på bokningarna. Status, vilken leverantör som tillsatt uppdraget, tillsättningsgrad, antal bokningar, avslutade uppdrag samt en samlad bild över levererad kvalitet med mera. I statistikmodulen kan kunden ta fram statistik direkt och enkelt följa upp respektive tolkförmedlings leverans, avvikelser, tillsättningsgrad och så vidare.

(IMAGE OF A STATISTICS MODULE)

Stöd för olika typer av bokningar
Systemet har stöd för att hantera bokningar, och leverantörer för telefontolkning, platstolkning, videotolkning, samt textöversättning. Kunden kan välja att ha samma leverantörer för samtliga tjänster eller olika leverantörer för tjänsterna.

Undvik tidsödande administration
Med TolkAvrop slipper tolkbokaren ägna åtskillig tid åt att kontakta de olika tolkförmedlingarna och administrera bokningarna. Systemet sköter automatiskt tillsättningen – oavsett hur villkoren i ramavtalet för tolktjänster är utformat. Kan inte leverantör nummer 1 går uppdragsförfrågan vidare till nästa leverantör osv. På så sätt kan också både kund och förmedling vara säkra på att rangordningen följs.