Hantera akutbokningar

Med TolkAvrop kan de kunder vars ramavtal tillåter det automatiskt skicka akutbokningar direkt till samtliga tolkförmedlingar omedelbart. Vid det fall ramavtalen ej tillåter detta finns det möjlighet för TolkAvrop att ställas in för att automatiskt skicka uppdraget till de ramavtalade leverantörerna i vald rangordning med exempelvis 5 minuters tidsintervall. Tidsintervallet kan enkelt ändras i systemet.

Detta innebär att kunden förhåller sig till ramavtalet samtidigt som man maximerar sin möjlighet till att tillsätta tolk. Dessutom kan den manuella administrationen som rör kontakten med tolkförmedlingarna elimineras helt.

TolkAvrop rekommenderar samtliga offentliga verksamheter som ska upphandla tolktjänster ska upphandla det på ett sätt som tillåter dem att skicka akutbokningar till samtliga samtidigt. Situationer där en beställare blir utan en tolk vid akuta situationer ska aldrig behöva hända. Att skicka ut uppdraget till samtliga ökar möjligheterna att få en tillgänglig tolk avsevärt snabbare

(ADD IMAGE OF EMERGENCY BOOKING)