email invitation banner

Så löser modern teknik tolkbristen!

Tisdagen den 24 april möts vi på Microsoft i Kista för att diskutera teknikens roll och olika lösningar för att hantera tolkbristen. Hur hanterar vi utmaningarna i branschen? Är tolkbristen en brist på tolkar eller teknik?

Offentlig sektor, teknikleverantörer och tolkförmedlingar ger sin syn, och de senaste trenderna presenteras. Eftermiddagen avslutas med en dialog om myndigheters roll och den nya teknikens betydelse inom offentlig sektor.

Avslutningsvis finns möjlighet att mingla och prova på tekniken.

Några av talarna: Folke Larssson, Regeringskansliet, Ivett G Larsson Kammarkollegiet, Isis Amer-Wåhlin Karolinska Institutet, Jolanda Geier Microsoft.

Eventet är kostnadsfritt och matigare wraps och tilltugg serveras.

När:24 april kl 12.00-16.30
Var: Microsofts huvudkontor på Finlandsgatan 36, 164 74 Kista, Stockholm
Anmälan: Anmälan sker genom registrering här

Tid
12:00-13:00 Registrering och Lunch
13:00-13:45 Introduktion:Teknikens roll, digitaisering och nya innvoationer som löser tolkbristen
13:00-13:20 – Microsoft om teknikens roll, digitalisering och innovationer
13:20-13:30 – Användning av videoteknik
13:30-13:45 – Teknikens roll inom offentlig sektor
14:00 – 15:00 Branschens utmaningar, Vilka utmaningar står branschen inför?
14:00-14:18 -Kammarkollegiet och Regeringskansliet berättar
14:18-14:38 – Panel debatt: Tolkförmedling, tolkar, beställare, upphandlare
14:38-15:00 – Exempel på hur problem lösts
15:15-16:20 Samordning – Hur ökar vi samordningen?
15:15-15:27 – En tolkportal ökar SLL:s samordnig
15:27-15:47 – Andra sätt att samordna och nya möjligheter inom upphandling
15:47-16:05 – Förmedlingarnas roll i att öka tillsättningen
16:05-16:15 – Samanfattningning av dagen
16:30 – Visning av innovationer i öppna rum samt mingel